fbpx

Politica de confidentialitate

Prin continuarea navigarii pe site-ul www.laguna-technology.ro sunteti de acord cu termenii si conditiile de mai jos.

Conform cerintelor Regulamentului UE 2016/679, “GDPR” pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date site-ul www.laguna-technology.ro , ca parte a companie Laguna Technology SRL cu sediul pe Blvd. I. C. Bratianu, Nr. 48-52, Pitesti, Arges, Romania , avand CUI RO 24724116, , se obliga sa pastreze confidentialitatea informatiilor cu privire la datele cu caracter personal si libera circulatie a acestora,Laguna Technology avand obligatia de a administra in siguranta si pentru scopurile specificate in prezentul document datele personale furnizate de client, cu exceptia situatiilor in care dezvaluirea informatiilor este prevazuta de lege, ori informatiile sunt deja publice.

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

in conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) – aplicabil incepand cu 25 Mai 2018 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum si cu prevederile legislatiei nationale in vigoare, LAGUNA TECHNOLOGY SRL, va informeaza:

 

Date cu caracter personal prelucrate de LAGUNA TECHNOLOGY SRL

LAGUNA TECHNOLOGY SRL prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, nume si prenume beneficiar real, codul numeric personal sau orice alt cod general de identificare, seria si numarul actului de identitate, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila, telefon, fax, adresa de domiciliu/resedinta/corespondenta, adresa de email, profesie, loc de munca, date despre angajator, date privind vechimea in munca, , informatii rezultate in urma inregistrarii audio a convorbirilor telefonice (continut si metadate) si informatii rezultate in urma inregistrarii video in cazul in care vizitati una din sucursalele LAGUNA TECHNOLOGY SRL. Informatiile solicitate sunt necesare desfasurarii activitatilor permise companiilor de transport in conformitate cu cerintele legale si orice informatii privind o persoana fizica ce pot duce individual sau prin combinare la identificarea respectivei persoane.

Persoanele ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de LAGUNA TECHNOLOGY SRL, sunt urmatoarele:

  • clientii persoane fizice;
  • potentiali clienti persoane fizice;
  • mandatarii clientilor /potentialilor clienti persoane fizice/juridice;
  • beneficiarii reali ai clientilor persoane juridice;
  • tertii garanti, fidejusori,

in cazul in care clientul este cel care furnizeaza informatii catre LAGUNA TECHNOLOGY SRL despre alte persoane, acesta are obligatia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la continutul prezentei informari referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopurile prelucrarii: LAGUNA TECHNOLOGY SRL. prelucreaza datele cu caracter personal declarate in vederea prestarii serviciilor de transport in urmatoarele scopuri, de a face demersuri in vederea desfasurarii etapelor aferente contractului de transport: cunoasterea clientului, analiza bonitatii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de transport/ipoteca, tragerea creditului, administrarea creditului, incasari asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare, auditare, a activitatilor de marketing, precum si in scopul indeplinirii unor obligatii legale privind cunoasterea clientelei, scopul prevenirii si identificarii potentialelor fraude.

Mentionam ca datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de catre LAGUNA TECHNOLOGY SRL, pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate de catre LAGUNA TECHNOLOGY SRL.

in cazul in care refuzati prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de servicii de transport devine imposibila pentru LAGUNA TECHNOLOGY SRL.

Temeiul legal al prelucrarii: Temeiul prelucrarii este constituit din: (1) consimtamant privind datele necesare activitatii de marketing si pentru crearea contului de utilizator, (2) realizarea contractului de transport, cunoasterea clientului, analiza bonitatii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de transport/ipoteca, tragerea creditului, administrarea creditului, incasari asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare, (3) precum si indeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislatia specifica aplicabila in domeniul creditarii, legislatia privind spalarea banilor si combaterii actelor de terorism).

Categoriile de destinatari: Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de transport si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, LAGUNA TECHNOLOGY SRL comunica aceste date catre autoritati si organisme publice, operatori, terti sau imputernicitii sai sau altor categorii de destinatari, precum:

Furnizori de servicii, definiti in GDPR ca imputerniciti: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic; curierat; utilitati; audit; serviciilor de suport; procesare plati inter-bancare si transmitere a informatiilor privind operatiunile inter-bancare (e.g., MobilPay, Netopia, etc), furnizori de retele de socializare, furnizori de servicii conexe de cercetare de piata, de transmitere a comunicarilor de marketing, de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, de servicii de marketing prin intermediul resurselor de social media, de servicii de realizare a continutului formelor de marketing; de servicii de recuperare creante si/sau colectare a debitelor, evaluatori, agentii imobiliare;

Executori judecatoresti si birouri notariale, ANAF, Biroul de Credit, consultanti externi care ne acorda consultanta sau ne asista in exercitarea si apararea drepturilor in instanta;

Institutii financiar-bancare din Romania si din strainatate;

Organe judiciare din Romania si din alte tari, precum membrii ai instantelor judecatoresti, instantelor arbitrale, parchetelor;

Autoritati publice centrale si locale (de ex: Autoritate Nationala de Administrare Fiscala, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) din Romania, si din alte tari, organe ale politiei, procuraturii, etc.;

Institutii de investigare si suport pentru incidente de securitate cibernetica;

Entitati catre care LAGUNA TECHNOLOGY SRL a externalizat furnizarea de servicii asociata activitatii desfasurate;

Reteaua de sucursale LAGUNA TECHNOLOGY SRL sau alti intermediari de transport

 

Categoriile de imputerniciti

Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne prin intermediul contractului incheiat cu privire la respectarea cerintelor Regulamentului. in plus, imputernicitii se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv in ceea ce priveste cerinta stergerii sau returnarii datelor).

Durata prelucrarii: Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfasoara in scopurile pentru care au fost colectate pe toata durata indeplinirii serviciilor de transport. Ulterior incetarii operatiunilor de prelucrare de date personale, acestea vor fi arhivate conform legislatiei in vigoare. in plus pentru garantiile prin consimtamant, durata este atata timp cat acesta este in vigoare.

Dupa expirarea perioadei legale de arhivare, datele vor fi anonimizate ireversibil.

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre, nu vom putea sa incheiem contractele de transport pe care ni le solicitati sau nu vom putea executa contractul de transport in care sunteti/veti fi parte. Pe parcursul colectarii datelor cu caracter personal, campurile obligatorii vor fi marcate distinct cu *.

 

Prelucrare date personale in scop de marketing direct

In masura in care ati fost de acord, LAGUNA TECHNOLOGY SRL. si/sau partenerii sai prelucreaza in scop de marketing direct (1), pentru crearea de profiluri (2), datele cu caracter personal, precum: nume, data nasterii, adresa, adresa e-mail, telefon acasa, numar de telefon. Pentru indeplinirea scopului de marketing direct, LAGUNA TECHNOLOGY SRL., prin departamentele specializate, selecteaza si analizeaza (3) una sau mai multe dintre datele cu caracter personal mentionate anterior. in afara de acestea, mai pot fi utilizate: CNP, statut marital, ocupatie, domeniul ocupatiei, venit, angajator, cu mentiunea ca nu este utilizat concomitent intregul set de date.

(1) Marketingul direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitatii la campanii si altele asemenea. Spunem in masura in care ati fost de acord, intrucat daca v-ati exprimat dezacordul, datele dumneavoastra nu vor fi prelucrate in scop de marketing direct.

(2)„Creare de profiluri” inseamna orice forma de prelucrare a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind situatia economica, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva.

(3) Selectia si analiza nu sunt scopuri diferite de scopul initial, nici operatiuni de prelucrare de sine-statatoare, ci modalitati prin care se realizeaza scopul de marketing direct.

 

Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale

Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, informare, rectificare, stergere sau uitare, portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie.

Dreptul la informare: Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea si utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea LAGUNA TECHNOLOGY SRL cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, precum si detalii cu privire la activitatile de prelucrare.

Dreptul de rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre LAGUNA TECHNOLOGY SRL a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete, din partea persoanelor fizice.

Dreptul de stergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de stergere a datelor in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. in cazul in care stergerea ar duce la functionarea incorecta a sistemelor LAGUNA TECHNOLOGY SRL, informatiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibila sa fie utilizata si in cazul in care datele sunt utilizate in scopuri statistice.

Dreptul de portabilitate: Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor sa obtina, sa reutilizeze si sa le fie transmise datele lor personale catre un alt operator, in scopuri proprii in cadrul diferitelor servicii, in situatia in care sunt indeplinite conditiile legale.

Dreptul la opozitie: Persoanele fizice au dreptul sa se opuna la: prelucrarea bazata pe interesul legitim sau indeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autoritatii publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) si prelucrarea in scopul cercetarii stiintifice/istorice si al statisticilor.

Dreptul de restrictionare a prelucrarii: Persoanele fizice au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor lor personale, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale.

Drepturi legate de procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente in masura in care considerati necesar: Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plangere la o autoritate de supraveghere.

Daca unele din datele dumneavoastra sunt incorecte sau neactualizate, va rugam sa ne informati de indata.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezentul email, puteti sa contactati LAGUNA TECHNOLOGY SRL la adresa de e-mail: protectiadatelor@ifnextrafinance.ro, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor sau la adresa postala Str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 19, Sector 1, Bucuresti.

Informatii privind retelele de socializare

Prin continuarea navigarii pe site-ul www.laguna-technology.ro sunteti de acord cu termenii si conditiile de mai jos.

Informatiile personale care se regasesc public in profilele create pe retele de socializare terte (Facebook, Google+, Twitter, Instagram) si asupra carora v-ati dat acordul de a fi impartite sunt oferite catreLaguna Technology de aceste site-uri prin intermediul plug in-urilor instalate in site-ul www.laguna-technology.ro

Prin informatii personale se intelege informatii de baza din contul de utilizator ca nume, adresa de e-mail, sex, varsta, data nasteri, oras, nationalitate, poza de profil, lista de prieteni etc. si alte informatii asupra carora v-ati dat acordul de a fi puse la dispozitia altor site-uri sau aplicatii.

Pentru a afla mai multe informatii despre modul in care retele de socializare pot afisa diferitelor site-uri continut al profilului de Facebook al unui utilizator, va rugam sa cititi Termenii si conditiile de utilizare a platfomei de socializare. Veti intelege, astfel, cum datele dumneavoastra personale pot fi utilizate in scopuri publicitare.

Aveti dreptul de a refuza sau a inceta impartasirea de informatii, in mod gratuit si fara nicio justificare, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire ca datele dumneavoatra cu caracter personal sa nu mai fie prelucrate deLaguna Technology dupa incetarea contractului, in niciun scop publicitar, de marketing sau ca datele dumneavoastra despre desfasurarea activitatii bancare sa nu fie dezvaluite catre terti.

in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind drepturile persoanei ale carei date personale sunt prelucrate, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare: Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea si utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea LAGUNA TECHNOLOGY SRL cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, precum si detalii cu privire la activitatile de prelucrare.

Dreptul de rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre LAGUNA TECHNOLOGY SRL a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete, din partea persoanelor fizice.

Dreptul de stergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de stergere a datelor in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. in cazul in care stergerea ar duce la functionarea incorecta a sistemelor LAGUNA TECHNOLOGY SRL, informatiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibila sa fie utilizata si in cazul in care datele sunt utilizate in scopuri statistice.

Dreptul de portabilitate: Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor sa obtina, sa reutilizeze si sa le fie transmise datele lor personale catre un alt operator, in scopuri proprii in cadrul diferitelor servicii, in situatia in care sunt indeplinite conditiile legale.

Dreptul la opozitie: Persoanele fizice au dreptul sa se opuna la: prelucrarea bazata pe interesul legitim sau indeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autoritatii publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) si prelucrarea in scopul cercetarii stiintifice/istorice si al statisticilor.

Dreptul de restrictionare a prelucrarii: Persoanele fizice au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor lor personale, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale.

Drepturi legate de procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente in masura in care considerati necesar: Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plangere la o autoritate de supraveghere.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezentul email, puteti sa contactati LAGUNA TECHNOLOGY SRL la adresa de e-mail: office@laguna-technology.ro

 

POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

Acest website foloseste fisiere de mici dimensiuni denumite “cookie”-uri pentru a ne ajuta sa va oferim o experienta cat mai placuta atunci cand navigati pe site-ul nostru. Aflati in continuare mai multe informatii despre cookie-uri dar si modalitatile de administrare ale acestora.

Daca considerati ca informatiile din aceasta pagina nu sunt suficiente pentru a naviga in siguranta, va rugam sa ne contactati.

 

Ce este un cookie?

Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni, formate din litere si numere, stocate de catre browserul pe care il folositi (de exemplu: Internet Explorer, Mozilla etc) pentru a naviga pe Internet de pe PC, laptop sau terminalul mobil. Aceste mici fisere permit site-urilor web sa retina si sa pastreze informatii utile despre preferintele utilizatorului. Puteti sa va imaginati cookie-ul ca un soi de memorie personala a fiecarui website pe care il vizitati, astfel incat, acesta sa va recunoasca cand reveniti si sa reactioneze expunandu-va informatia preferata cat mai rapid.

 

Cum functioneaza un cookie?

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un webserver unui browser de Internet si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatii de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Atentie: cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele maimulte cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

 

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

Cookieuri “de sesiune” – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului (ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).

Cookie-uri “persistente” – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

 

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un webbrowser (utilizatorul) si un webserver anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel webserver din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

 

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente’). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

 

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

 

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

Cookie-uri de performanta a site-ului

Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

Cookie-uri pentru geotargetting

Cookie-uri de inregistrare

Cookie-uri pentru publicitate

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Zontera.com, doubleclick.com, Gemius si altii.

 

Cookie-uri de performanta

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple:

– setarile volumului pentru video player

– viteza de video streaming cu care este compatibil browserul

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac.

Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile nu sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot rula autonom. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

 

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate.

Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.

Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.

Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookie-uri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.

 

Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat.

Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

 

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

 

Cookie-uri pentru inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti inregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

 

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar.

Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori.

De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

 

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama.

Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.

 

Alte cookie-uri ale tertelor parti

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site.

De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

 

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

 

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

– Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.

– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex:

afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).

– Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode,

functii de safe search).

– Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame

pentru un anumit utilizator pe un site.

– Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

– Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

 

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea

“ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

 

Linkuri utile

Daca doriti sa afli mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:EN:HTML

www.allaboutcookies.org

http://www.youronlinechoices.com/ro/

http://www.cms-cmck.com/PrivacyStatement/CookiePolicy/pages/default.aspx